David van Reybrouck

David van Reybrouck is een Belgisch cultuurhistoricusarcheoloog en schrijver. 
Ik bewonder zijn manier van denken en schrijven en hoop door veel van hem te lezen een beetje zijn kant op te groeien. Dit stuk stond 20 maart op FB, ik heb het even gekopieerd voor jullie:

De politiek zegt: ‘We zitten zo kort voor de verkiezingen.’
Ik zeg: ‘We zitten zo kort voor een planetaire catastrofe.’

In essentie is het heel simpel: als onze politici volgende week niet instemmen met een kleine aanpassing aan artikel 7bis van onze Grondwet, komt er naar alle waarschijnlijkheid geen fatsoenlijke klimaatwet voor 2024. En dat terwijl we tegen 2030 onze uitstoot met de helft moeten terugbrengen.
Daarom: Sign 7bis!
Topjuristen van over het hele land vragen het. 
Magistraten van de Raad van State vragen het. 
Jongeren vragen het, nee, schreeuwen erom.
Maar politici durven niet.
‘Dit opent de doos van Pandora.’ 
‘Elke partij zal nu iets aan de Grondwet willen veranderen.’ ‘Politiek ligt dit lastig.’

Ja, dat zal wel. Een slecht geweten, dat ligt ook lastig.Weten dat je werkelijk iets goeds kan doen voor je land en voor de toekomstige generaties en het moedwillig nalaten omdat je partij er misschien schade kan van ondervinden: ik kan daar niet bij. Dat wil je als politicus toch niet op je geweten hebben?
Sterker nog, ze zouden zelfs verkiezingen kunnen winnen met te zeggen: ‘Mensen, dit gaat ons misschien pijn doen, so be it, maar die moed moeten we gewoon tonen. Leefbaarheid gaat voor.’
En het is niet dat hier nu al een zeer doortastend beleid wordt gevraagd, hé. Kijk, dit is het huidige artikel 7bis van onze Grondwet (die 198 artikels bevat):
“Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieu-gebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties.”
Een uitstekend stukje grondwet! En dit is het zinnetje dat erbij zou moeten:
“Zij werken inzonderheid samen aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten vastgesteld bij een wet aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.”
Ik heb het geteld. Dat zijn 214 tekens, spaties inbegrepen. Korter dan een tweet. Daarover gaat het dus! Daarmee leggen we de grondwettelijke sokkel voor een ambitieuze klimaatwet die na de verkiezingen moet opgesteld worden.

Politici moeten nu nog geen moeilijke knopen doorhakken of drastische maatregelen treffen. We vragen hen enkel om die ene, beperkte zin te stemmen.
Echt, gasten: Sign 7bis!
Daarvoor is een tweederde meerderheid nodig: 100 van de 150 parlementszetels. Zeven politieke partijen ondersteunen het voorstel, maar gisteren bleek in de grondwetscommissie dat N-VA, CD&V, OpenVLD en MR heel erg twijfelen. Zij zijn goed voor 82 stemmen. Hoe kunnen we een aantal van hen overtuigen?

David Van Reybrouck, 20 maart 2019