De Schuldklier

De schuldklier.

De schuldklier is een orgaan dat zich de ene keer in de buurt van het hart en de andere keer in de buurt van de hersenen bevindt. Een enkele keer zakt de schuldklier de maag in. Uitzonderlijke gevallen maken melding van de aanwezigheid van de klier in de knieƫn, hier kan echter sprake zijn van klieren van andere aard. De mobiliteit van de schuldklier maakt deze lastig te traceren. Bovendien gedraagt het orgaan zich onvoorspelbaar. Wanneer de schuldklier zich in de buurt van het hart bevindt, veroorzaakt deze veel verwarring. Het hart zal daarop reageren door pogingen de schuldklier weg te pompen, bij voorkeur richting hersenen. Als het hart zich hier vergist en de schuldklier naar beneden pompt, kan deze in de maag belanden en daar paniekaanvallen veroorzaken. In dat geval is het zaak de schuldklier direct te laten slinken.

In acute gevallen kunt u hiervoor medicijnen gebruiken. Alcohol, cannabis of een combinatie van deze en wellicht andere vrij verkrijgbare medicijnen zijn hiervoor uitermate geschikt. Voor een wat mildere behandeling die de schuldklier tijdelijk dempt, wordt seks aangeraden. Hierbij wordt wel gewaarschuwd voor bijwerkingen die kunnen betekenen dat de schuldklier weer opborrelt richting hart. Het hart zal dan opnieuw pogen de schuldklier weg te pompen. Indien de schuldklier succesvol naar het hoofd gestuwd wordt, hangt het gedrag ervan in grote mate af van de kwaliteit van de hersenen waarin deze zich nestelt. Hoe beter de kwaliteit van de hersenen, des te meer invalshoeken er zijn vanwaaruit de schuldklier benaderd kan worden. Gezonde, goed ontwikkelde hersenen kunnen de schuldklier behoorlijke schade toebrengen, de schuldklier zal echter in het algemeen elke kans aangrijpen om met de bloedstroom mee terug naar het hart te glijden. Dit proces voltrekt zich met name in onbewaakte ogenblikken (zie bijwerkingen seks).

Behandeling van een opstandige schuldklier heeft enkel effect als aard en oorzaak van de opstand grondig onderzocht worden. Vooral externe factoren kunnen de schuldklier in korte tijd enorm laten groeien. Hierbij wordt vaak vergeten dat de schuldklier met een nauwelijks zichtbare navelstreng verbonden is met interne factoren, die veelal al sinds de kindertijd aanwezig zijn. De navelstreng opent, de schuldklier zuigt zich vol en het leed is geschied voor de drager van de schuldklier weet wat er gebeurd is.

In deze gevallen van verstrengeling van factoren is het zaak de navelstreng zo snel mogelijk te lokaliseren, de aard van de interne factor onder de loep te nemen en deze los van de externe factoren te behandelen. De schuldklier heeft dan minder houvast, krijgt geen zuurstof meer en zal langzaam wegkwijnen. Dit proces kan lange tijd in beslag nemen, afhankelijk van hoe diep de navelstreng ingegroeid is.

De meest effectieve manier om de schuldklier onschadelijk te maken is hoop. De schuldklier zal hier direct op reageren met angst. Laat u hierdoor niet misleiden. 
Wees zorgvuldig: het uitschakelen van de schuldklier op oneigenlijke gronden kan tot ernstige verwondingen leiden. 

Oorspronkelijke tekst: 5 februari 2017.
 

BewarenBewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *