overdragen

Van 2007 t/m 2022 gaf ik als eerstegraads bevoegd docent Beeldende Vorming les aan verschillende leeftijden en doelgroepen.
Na een aantal jaren lesgeven aan volwassenen in eigen atelier en in het middelbaar onderwijs werkte ik op freelance-basis met jongeren op gebied van kunst en cultuur in de vorm van workshops, rondleidingen, presentaties en gastlessen.

Voor een indruk van activiteiten waarvoor ik medeverantwoordelijk was, verwijs ik je graag door naar de blog van Marres.

Wat zijn de risico’s van Social Media? Groepsgesprek tijdens ‘The Floor is Lava’ in Marres.